Vi kan analysera innemiljö

Innemiljöåret 1999 sätter fokus på vår inomhusmiljö som till stor del påverkas av polymera material i golv, väggar och tak.