Läs artiklarna om oss i pressen

Tidningarna Kemivärlden, Plastforum och Uppfinnaren Konstruktören har den senaste månaden publicerat artiklar om PP Polymer och bland annat uppmärksammat vårt 30 års jubileum tidigare i höst. De har också skrivit… read more →