1

Produktion

Unik produktion

Den produktion vi erbjuder våra kunder har utvecklats ur vår konsultverksamhet och tillgodoser behovet av kundspecifika och unika produkter. Dessa är ofta sekretessbelagda.

Exempel på produkter vi utvecklat och producerar, som inte är sekretessbelagda, PP5 M elisolerande harts, ett lim för generatorer, motorer och turbiner med speciella egenskaper, PP 50, PP Alloy 540, PP Cellrent, PP Clean, PP Betongspärr, PAH Sealer, PP Fill UV-härdande spackel, PP Hyllslim 70, PP Ablack 800, PP Antistat, TPU primer, PP 410 filmcement, Scratchfill och Scratchfender.

Andra exempel på produkter vi utvecklat är blyfritt stabilisatorsystem för PVC, lim för optiska fibrer, smältlim för olika applikationer, t ex inom förpackningar för mat som är FDA-godkända samt ytbehandlingsmetod för ”feta” plaster (olefiner).

Väcker uppmärksamhet

”Svenskt lim skarvar all världens film. Ett litet Spångaföretag har utvecklat ett ’grönt’ lim åt filmjätten Kodak.” Detta stod att läsa i Ny Teknik när vi på uppdrag av Kodak tog fram ett ”grönt” alternativ till de filmlim som innehåller giftiga, klorerade lösningsmedel. Kodak-lim, ett filmcement för yrkesfolk, ingår i vår produktion.

Från bara några kilo ända upp till tonposter

Masterbatch och kompound kan vi ta fram i den mängd som behövs. Vi har en labextruder med dubbelskruv och kapacitet upp till 40kg/tim. Vi kan ta fram speciella polymerblandningar efter recept eller efter behov och producera dem i små mängder.

Brandsäkert utan giftiga ämnen

Nästan all plast som säljs inom industrin innehåller flamskyddsmedel som gör den mindre lättantändlig. Problemet är att flera flamskyddsmedel är giftiga och bryts ned långsamt av naturen.
Det går nu att flamskydda polypropen och polyeten utan att behöva använda brom eller klor och utan att påverka tillverkningsprocessen eller materialets egenskaper. Paxymer AB ett systerbolag till PP Polymer erbjuder ett halogenfritt flamskydd PAXYMER TM. Det är en masterbatch som tillsätts i låga koncentrationer den påverkar  inte plastmaterialets mekaniska egenskaper och har hög flamskyddande effekt.
PAXYMER kan användas till produkter som eluttag, stickkontakter, rör för dragning av elledningar, höljen till mikrovågsugnar, andra hushållsapparater, interiörer i fordon mm.
Det nya flamskyddsmedlet har konstruerats genom att påverka flera av de olika mekanismer som styr brandegenskaperna. I utvecklingsarbetet har det varit viktigt att inte påverka materialet i något annat avseende än brandegenskaperna. (Läs mer här)