1

TPUprimer

TPUprimer

För elastomer mot plast

En primer för att möjliggöra vidhäftning av elastomert slitskikt mot komposit. T ex PUR beläggning på båtskrov