1

PPCellrent

PPCellrent

Lättflyktigt rengöringsmedel

Rengöringsmedel speciellt framtaget för optiska detaljer. T ex cellerna i siktpaketet i en svetsmask. Ändrar inte optiska egenskaperna hos detaljen