1

PP5M

PP5M

Elisolerande hartssystem, ett lim för generatorer, motorer och turbiner med speciella egenskaper. 

Detta är ett 2-komponents elisolerande epoxisystem avsett för att limma metall och plast. Huvudfördelarna är att det har mycket hög temperaturbeständighet och även tål oljor och kemikalier.

Det har en relativt lång brukstid, som underlättar hanteringen och minskar spill p.g.a. gelning. Det är bättre än existerande epoxy-system på marknaden rent hälsomässigt. När det är fullt uthärdat går det att behandla som vanligt avfall.

PPClean

Rengöringsmedel, utvecklat för PP5M-systemet men kan användas fristående.

Lösningsmedel för industriellt bruk som är skonsammare mot både hud och miljö och rengör effektivt ytor som behöver limmas eller målas.

Är utvecklat för PP5M-systemet men fungerar utmärkt fristående för rengöring av t ex metallytor.