1

PP Sorb™

PP Sorb™

Bionedbrytbart scaffoldmaterial för benimplantat

PP Sorb™ används för att ta fram 3D-scaffold genom en nyutvecklad sintringsprocess. Materialet är framställt helt utan tennkatalysator, vilka de flesta biopolymerer som finns på marknaden har idag. Tenn mer än på ppm-nivå är enligt lagstiftning inte tillåtet för sådana applikationer. PP Sorb™ har utvärderats både i in vivo- och in vitro-tester med goda resultat under ett EU ram 7-program med namnet Vascubone – läs mer: http://vascubone.fraunhofer.eu/