Produkter

Unik produktutveckling

Alltsedan starten 1985 har vi fått i uppdrag att utveckla produkter och PP Polymer har skapat ett stort antal unika produkter. Vissa har utvecklats ur vår konsultverksamhet och tillgodoser behovet av kundspecifika produkter. Dessa är ofta sekretessbelagda. Vi har också utvecklat och producerar många produkter som inte är sekretessbelagda, utan tillgängliga för den öppna marknaden: PP5 M elisolerande harts, PP 50, PP Alloy 540, PP Cellrent, PP Clean, PP Betongspärr, PAH Sealer, PP Fill UV-härdande spackel, PP Hyllslim 70, PP Ablack 800, PP Antistat, TPU primer, PP 410 filmcement, Scratchfill och Scratchfender samt sist men inte minst Paxymer®.

PP5M

PP5M och PPClean

Elisolerande hartssystem, ett lim för generatorer, motorer och turbiner med speciella egenskaper.

PaxymerMB-pellets PPP

Paxymer ®

Halogenfritt flamskydd

PPCellrent

PPCellrent

Lättflyktigt rengöringsmedel

PP70Hylslim

PP70Hylslim

För elastomer mot metall

PPClean

TPUprimer

För elastomer mot plast

PPSorb

PP Sorb™

Bionedbrytbart scaffoldmaterial för benimplantat

En garanti för miljö och hälsa

När nya material och produkter introduceras på marknaden anser vi att man måste säkerställa hur materialets olika kemikalier samverkar och hur det inverkar på miljö och människa. Vår utgångspunkt är att människan inte ska påverkas negativt av kemikalier som inte är naturliga, oavsett om det finns fastställda gränsvärden eller inte. De flesta lutar sig enbart mot gränsvärdena, men vi går ett steg längre och säger att människan ska inte påverkas av kemikalier som man vet är farliga. Detta förhållningssätt är en gemensam nämnare för allt vi gör.