Hur ser ditt företags kemiska fotavtryck ut?

Minimera riskerna i din verksamhet. Mät ditt företags kemiska fotavtryck och byt ut de leverantörer som ger dig farliga kemikalier och produkter som innehåller kemikalier som snart är förbjudna eller står på SIN-listan (substitute it now).

Din kemiska risk består av tre delar.
1) Risk från tillsynsorgan (föreskrivande risk) – nya skatter och skyldigheter du får som företag från myndighet,
t ex kemikalieskatten som nu bearbetas i lagstiftande församling
2) Risk för dåligt renommé (rykte) – kostnaden för att ditt varumärkesvärde försämras,
t ex bokhyllan Billy från IKEA som innehöll formaldehyd
3) Risk för redesign (göra om) – ökad kostnad för att tvingas göra om under press och förlora marknadsandelar,
t ex Sony lät kadmium vara kvar i Playstationprodukterna för länge med stora ekonomiska konsekvenser som följd

”The Chemical Footprint Project” där Chemsec ingår, har undersökt risken för företag som använder kemikalier i sin verksamhet att drabbas av okända skyldigheter förknippade med farliga kemikalier i sina produkter och i leverantörsledet. Arbetet med att synliggöra sitt företags kemiska fotavtryck följer logiskt efter identifieringen av företagets koldioxidavtryck. Många företag idag har identifierat och minskat sitt Co2-avtryck och nu lanseras det kemiska fotavtrycket.

Vi på PP Polymer har systematiskt arbetat med att minska vår och våra kunders kemiska fotavtryck i över 30 år. Vi identifierade tidigt kemiska risker och hjälper våra kunder att se över sin kemikaliehantering och de oönskade kemikalier som finns i produkterna. När väl detta är gjort hjälper vi även till att substituera (byta ut) de farliga ämnena mot mindre farliga eller helt ”gröna” alternativ. Allt beroende på vilka egenskaper produkterna måste inneha.

 
Så lyckas du med hållbara materialinnovationer

Koncernen Paxymer och PP Polymer har mer än 30 års erfarenhet av hållbar materialinnovation. Den 13 april har du chansen att på Plastteknik Nordic 2016 lyssna på Amit Paul, VD Paxymer AB som delar med sig av våra erfarenheter med konkreta exempel på lyckad materialinnovation från vår historia. De viktigaste framgångsfaktorerna tas upp och vi bjuder på inspiration kring materialutveckling i framkant.

Föredraget börjar 13:20 på scen 1 i Malmö läs mer här

Paxymer AB ställer ut i IMCDs monter E:18 – välkommen in för att prata om halogenfritt flamskydd, materialanalyser och hållbar materialinnovation.
Skaffa överblick, se helheten – The bigger picture

I miljöbalken är substitutionsprincipen fastlagd. Vad är egentligen den riktiga kostnaden för substitution? För att få överblick måste du ta ett steg tillbaka och se de ekonomiska fördelarna med substitution. Chemsec publiserade i februari en rapport där vårt systerföretag Paxymer beskrivs som ett progressivt företag som beaktar helheten och bidrar genom att erbjuda sitt flamskyddssystem till världen, helt fritt från farliga kemikalier. I skriften belyser man nyttan av substitution. Paxymer är ett av företagen som får presentera sin syn tillsammans med Apple, Skanska, OrganoClick, Mattel, HP, BASF mfl. Samtliga är överens om att de ekonomiska fördelarna uppväger nackdelarna.

Rapporten visar på 4 ekonomiska fördelar när man substituerar.

1. priser är inte statiska: nya alternativ är ofta lite dyrare i början men priset går ned när utbudet ökar.

2. att använda farliga kemikalier är dyrt: investering i skyddsutrustning, destruktion av avfall, människors hälsa, innovationen kan medföra minskad energi- o/e vattenåtgång.

3. lagstiftningen sätter agendan för innovation: det som idag verkar omöjligt går snart att genomföra.

4. marknaden för säkrare alternativ växer: säkrare produkter efterfrågas av konsumenter och investerare i allt högre grad och skyddar mot framtida potentiell lagstiftning.

Läs Chemsecs pressrelease och ladda ned hela rapporten The bigger picture på deras hemsida.
Luftkvalitet – hur definieras det?

Luften vi andas är livsviktig. Vi arbetar dagligen med att analysera luftens kvalitet. Och hur definieras luftkvalitet. I senaste numret av Husbyggaren, Svenska byggingenjörers husorgan, diskuteras begreppet på ett förtjänstfullt sätt. Forskare på Institutet för miljömedicin, arbetsmiljötoxikologi på Karolinska Institutet  önskar att ordet definieras enligt följande:

”Vi föreslår att man utgår från brukarperspektivet och människans behov när man definierar luftkvalitet…..bra luftkvalitet är att luften inte ger upphov till sjukdom men dessutom att den uppfattas som acceptabel, eller ännu hellre som fräsch och behaglig. Omvänt kan man uttrycka det som att dålig luftkvalitet betyder att luften ogillas, ger obehag eller ohälsa”

Detta är en definition som vi gillar. Vi har sedan 1997 arbetat med att hjälpa människor att analysera luftens kvalitet och vår utgångspunkt är alltid brukarens upplevda besvär/symptom sammankopplat med de ämnen vi finner i luften som vi vet upplevs som besvärande för människan egentligen oavsett om det finns gränsvärden eller inte. Den kompetens och långa erfarenhet vi har kring vad byggnadsmaterial kan innehålla för kemikalier i kombination med sunt förnuft utgör tillsammans med analyssvaren grunden kring de råd vi ger om luftens kvalitet.  Vi har sedan 1985 i vårt företag arbetat för en bättre miljö såväl för vår planet som ur hälsosynpunkt och vi känner väl till olika ämnens skadlighet och möjlig inverkan på människa.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Vi har öppet med begränsad bemanning alla veckodagar.
Vi på PP Polymer önskar dig riktigt sköna helger.
Och ser fram emot att få möta dig 2016.
Läs artiklarna om oss i pressen

Tidningarna Kemivärlden, Plastforum och Uppfinnaren Konstruktören har den senaste månaden publicerat artiklar om PP Polymer och bland annat uppmärksammat vårt 30 års jubileum tidigare i höst. De har också skrivit kring vårt patenterade halogenfria flamskydd Paxymer ® som systerföretaget Paxymer AB tillverkar, säljer och marknadsför.

Vi är glada att våra verksamheter röner så stort intresse och vill dela det med er kära läsare.

Paxymer i Uppfinnaren och Konstruktören

PP Polymer i Kemivärlden

PP Polymer i Plastforum

 

 
Keynote speaker – Doc Swaraj Paul – vid den välrenommerade China Coat i Shanghai i november 2015.

Dr Swaraj Paul China Coat 2015

Swaraj Paul kommer förutom att föreläsa som en av huvudtalarna på ’wood coatings chinacoat conference’ även att presentera den unika Paxymer-teknologin på Tech corner på själva mässan.

Det är inte första gången Swaraj är inbjuden till Kina för att föreläsa om Paxymer det halogenfria flamskyddssystemet. Redan 2010 representerade Swaraj kemikalieinspektionen, KemI, när han föreläste för hälso och miljöministern vid ett möte om riskerna med brominnehållande flamskydd och informerade om halogenfria alternativ. Det fantastiska var att ministern efter detta möte satte upp tuffa miljökrav för att undvika att begå samma misstag som västvärlden.

阻燃技術: 嚴謹的檢討 Flame Retardant Technology: A Critical Look   

Lyder titeln på föredraget.
Swaraj kommer att belysa basmekanismerna som kontrollerar flamskyddsbeteendet, där huvudfokus ligger på intumescentsystemen. Halogenbaserade flamskydd och deras inverkan på miljön kommer kritiskt att granskas. Testmetoder för att utvärdera flamskydd kommer att visas för olika applikationer. Swaraj kommer också att berätta kring alternativa flamskyddssystem som finns för att undvika de persistenta och cancerogena halogenbaserade systemen och i samband därmed introducera Paxymer som ett av dessa möjliga system.

Bakgrund: ’The World Coatings Show’ hålls för 20:e året i rad 18-20 november och konferensen 16-17 november. Utställningshallarna 7 till antalet mäter 56.000 m2 med 1000 utställare och brukar besökas av över 30000 personer. Råvaruteknologi, produktionsteknologier av färg o lack, lim, analysutrustning och dess säkerhet liksom miljö och hälsa finns i montrarna.
PPPolymer rapporterar från Rad Tech i Prag

Rapport från konferensen Rad Tech i Prag 13-15 oktober 2015
400 delegater och utställare från ledande råvarutillverkare och lamptillverkare från hela världen samlades i Prag för tre fullspäckade dagar. Det bjöds förutom mässan på många intressanta seminarier. I fokus var UVLED härdande lacker för konventionell användning och 3D-printing.

UVLED-teknologin är mycket intressant pga fler fördelar. Den är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt och också för miljön. UVLED används vid längre våglängder är konventionell UV-teknik dvs 365-405nm vilket gör teknologin väldigt skonsam ur arbetsmiljösynpunkt eftersom man inte skadar ögonen och inte genererar ozon. UVLED teknologin används i högre utsträckning numer även av konsumenter och inte enbart industriellt mycket tack vare denna nya mer skonsamma teknologi. Förutom dessa fördelar är UVLED-lampor mycket energisnåla och har lång livslängd om man jämför med vanliga UV-lampor. Det krävs dock avancerad utveckling för att ta fram lacksystem som fungerar för våglängderna. På seminarierna diskuterades, hur det hänger ihop och vilka möjligheter det finns om hur man skall utveckla lacken. Uthärdningsgraden är fortfarande i fokus och den svåraste nöten att knäcka för miljön och människors hälsa. Återigen konstaterades att det är avgörande att lacken blir fullt uthärdad. Eftersom PPPolymer även arbetar inom detta område så var det naturligt för oss att bevaka det senaste inom teknologin.
30 år med kemi i miljöns tjänst

Vi firade 30 år som företag den 10 september på vår kunskapsdag. Docent Swaraj Paul berättade som en punkt på dagen om sin ledstjärna och visionen när han startade PP Polymer 1985. Visionen var och är att med hjälp av kunskap inom polymerteknologi och kemi bidra till ett hållbart samhälle till förmån för människa och miljö. Redan 1985 var den visionen väldigt stark och Swaraj gav exempel på vad han åstadkommit över åren. En viktig lärdom för att kunna lyckas är att ha timing och tur. För att få detta krävs hårt arbete och kunskap. Industrin behöver skräddarsydda lösningar idag i än högre grad än för 30 år sedan eftersom det sker en så snabb strukturomvandling och personalnedskärningar i västvärlden. För att lyckas med de uppdrag som PP Polymer haft genom åren krävs ett systematisk angreppssätt. 1.Definiera problemställningen och lägg upp en hypotes, 2. Sätt realistiska mål och lägg upp praktiska försök i laboratoriet, 3. Testa och verifiera hypotesen. Utveckla lösningar som passar in i befintlig produktionsprocess i möjligaste mån. ”Trial and error” är ett vanligt förekommande sätt i industrin idag pga avsaknad av kunskap och utrustning för verifiering. Dessvärre säger erfarenheten att det oftast är en riskabel väg för att lösa problem. Man lägger ned oerhört mycket tid och möda men i slutänden är man inte klokare än när man började och lösningen är inte varaktig utan högst temporär. Produktutveckling för Kodak, ABB, Bahco mfl företag och applikationer togs upp som exempel. Liksom upptäckten och utvecklingsstrategin bakom det halogenfria flamskyddssystemet Paxymer®.
Premiär 1 september på vår nya hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida. Vi har byggt om den helt och hållet men lugn all information finns kvar fast i ny skepnad. Klicka gärna in på sidorna och bekanta dig med den.
Att bygga nytt ingår i vårt 30 års-firande 2015 som företag för vi blickar framåt.